Wanneer body stress of vastgezette spanning in je lichaam niet meer vanzelf kan verwerkt worden, geeft deze blijvende druk op de zenuwbanen in de omgeving. De druk op de zenuwen kan veel klachten veroorzaken, zoals pijn heel lokaal of elders in het lichaam vb. uitstralingspijn.

Daarnaast verstoort het de communicatie tussen de lichaamscellen en de hersenen, waar de zenuwen normaal gezien voor zorgen. Hierdoor kan het zelfhelend vermogen, dat aangestuurd wordt vanuit de hersenen, niet meer optimaal functioneren.

Body stress kan een zeer dominante factor in je leven spelen en kan je gezondheid en je welzijn op vele manieren ondermijnen. Het is echter te verhelpen met een eenvoudige en zachte techniek: Body Stress Release.

 

Vaak geeft het lichaam aan dat er spanning komt vast te zitten. We ervaren pijn, we zijn heel moe, … en vinden dat ons lichaam ons in de steek laat. Bij deze signalen zouden we het wat rustiger aan moeten doen. Maar vaak zetten we dan juist een tandje bij. We luisteren niet naar de eerste signalen van body stress.

Het lichaam gaat dan nog meer spanning opbouwen waardoor het zenuwstelsel nog meer onder druk komt. Dit ontregelt de normale communicatie in je lichaam verder waardoor het zelfhelende vermogen zijn functie niet meer optimaal kan vervullen.

Zo beland je in een neerwaartse spiraal.

 

Een lichaam vrij van body stress is energiek en functioneert optimaal

 

Oorzaken body stress
Wat is body stress