PRIVACY VERKLARING

 

Om Body Stress Release goed uit te voeren, is het noodzakelijk dat ik, als uw Body Stress Release practitioner, een cliëntenfiche aanleg. Uw cliëntenfiche bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde releases.

Volgende gegevens hou ik bij op de cliëntenfiche:

 • naam, voornaam en geboortedatum;
 • adres, telefoonnummer;
 • beroep, sport en hobby;
 • gezondheidsgegevens;
 • gegevens over de uitgevoerde releases.

Indien u me contacteerde via het contactformulier van de website of via email, hou ik uw emailadres bij in mijn mailprogramma, op een beveiligde computer met up-to-date software.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • als enige toegang heb tot uw gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release;
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk op een cliëntenkaart bewaar, in een afgesloten ruimte.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor andere doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Aanvullende informatie met betrekking tot de nieuwe Europese privacyregelgeving dd. 25 mei 2018 kunt u bij me opvragen.